Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 rok

Raport bieżący 44/2023

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Emitenta za I półrocze 2023 r.. Podany raportem bieżącym 6/2023 termin publikacji w/w raportu został określony na dzień 13 września 2023 r. Nowy termin publikacji raportu półrocznego to 29 września 2023 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Załączniki:

RB_44_2023_11_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat