Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zmniejszenie udziału Akcjonariusza poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 082/2008

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat