Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat
 1. Nexity Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
  pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000281618, NIP: 5252397063, REGON: 140951936;
 1. Nexity Polska 303 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
  pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000868955, NIP: 7010353293, REGON: 146282175;
 2. NP 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871206, NIP: 7010380628, REGON: 146677241;
 3. NP 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(kod pocztowy 01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000547817, NIP: 5223024425, REGON: 361008074;
 4. NP 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504993, NIP: 7010419543, REGON: 147183937;
 5. NP 10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647694, NIP: 7010635904, REGON: 365937050;
 6. NP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647384, NIP: 7010638713, REGON: 366017356;
 7. NP 12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648094, NIP: 7010641773, REGON: 366076117;
 8. NP 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753306, NIP: 7010883418, REGON: 381598350;
 9. NP 15 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000869300, NIP: 7011005364, REGON: 387575700;
 10. NP 16 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871019, NIP: 5223193435, REGON: 387644111;
 11. NP 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000943042, NIP: 7011068732, REGON: 521008691;
 12. NP 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771357, NIP: 7010907202, REGON: 382576244;
 13. NP 19 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720426, NIP: 7010804896, REGON: 369558727;
 14. NP 20 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720408, posiadająca numer NIP: 7010805370, REGON: 369577156;
 15. NP 21 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770163, NIP: 7010905893, REGON: 382514728;
 16. NP 22 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770163, NIP: 7010905893, REGON: 382514728;
 17. NP 23 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770638, NIP: 7010906763, REGON: 382546355;
 18. NP 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000935818, NIP: 7011062296, REGON: 520632393;
 19. NP 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808416, NIP: 7010949761, REGON: 384618716;
 20. NP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351993, NIP: 5252476408, REGON: 142372705;
 21. NP 12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750060,
  NIP: 7010865337, REGON: 381362653;
 22. NP 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756309, NIP: 7010891122, REGON: 381741735;
 23. NP 18 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775640, NIP: 7010911356, REGON: 382778924;
 24. NP 19 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000730699, NIP: 7010821541, REGON: 380162403;
 25. NP 20 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726320, NIP: 7010815670, REGON: 369904313;
 26. NP 21 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777347, NIP: 7010913450, REGON: 382847192;
 27. NP 23 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775926,
  NIP: 7010911451, REGON: 382783724;
 28. NP 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bogucicka Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Siedmiogrodzka 9(01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000811169, NIP: 7010952450, REGON: 384742942.

 

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat