Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w spółce to 452 280 199 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć).

Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 452 280 199

(słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć).

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Więcej informacji na temat akcjonariatu znajdą Państwo na stronie https://develia.pl/pl/o-nas/#akcjonariat