Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Kupiłeś mieszkanie w „Rodzinie na Swoim” przed nowelizacją – uważaj, bo możesz stracić dopłaty

Najnowsza nowelizacja ustawy, obowiązująca od 31 sierpnia, zmienia zasady funkcjonowania programu „Rodzina na Swoim”, a także reguluje pewne kwestie istotne dla tych wszystkich, którzy jeszcze przed zmianami zaciągnęli kredyt z dopłatami. Ustawodawca wprowadził kilka nowych ograniczeń, których złamanie może doprowadzić do wstrzymania dofinansowania.

Zgodnie z ostatnią interpretacją Ministerstwa Infrastruktury zamieszczoną na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego zmiany w noweli dotyczą wszystkich, również tych, którzy złożyli wniosek lub podpisali umowę przed 31 sierpnia 2011 r.

Kiedy tracimy dopłaty?

Ustawodawca poszerzył katalog sytuacji, w których kredytobiorca traci prawo do otrzymywania dopłat. Do tej pory wstrzymywano dopłaty jedynie w przypadku, kiedy kredytobiorca nie spłacał zaciągniętego kredytu hipotecznego. Zgodnie z prawem w chwili postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności dodatkowo kredytobiorca był zobowiązany do zwrotu otrzymanych dopłat. Obecnie dodano dwie nowe sytuacje, które skutkują wstrzymaniem rządowego wsparcia. Główny dysponent środków pomocowych, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego zaprzestaje udzielania dopłat w przypadku nabycia przez kredytobiorcę innej nieruchomości mieszkaniowej lub w momencie zmiany sposobu użytkowania kredytowanej nieruchomości na cel inny niż zaspokojenie własnej potrzeby mieszkaniowej. W praktyce oznacza to, że w trakcie otrzymywania dopłat nie można kupić, czy otrzymać w darowiźnie innej nieruchomości. Wyjątek stanowi tylko nabycie prawa do nieruchomości w drodze spadku i w tej sytuacji kredytobiorca nie traci prawa do finansowego wsparcia. Dopłaty zostaną wstrzymane także, gdy objęte programem mieszkanie zostanie wynajęte osobom trzecim.

W sytuacji gdy kredytobiorca nabędzie prawo do innej nieruchomości lub zmieni sposób użytkowania kredytowanego domu lub mieszkania zobowiązany jest poinformować o tym bank w ciągu 14 dni. Jeśli tego obowiązku nie dopełni, wówczas bank wypowiada umowę kredytową i stawia wierzytelność w stan natychmiastowej wymagalności. Wówczas kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu pozostałej kwoty kapitału, ale także do wypłaconych do tej pory dopłat.

Oznacza to, że jeżeli kredytobiorca skorzystał z kredytu np.: 2 lata temu, a teraz zakupi inną nieruchomość, wówczas utraci prawo do otrzymywania dalszych dopłat. Co więcej będzie zobowiązany także do zwrotu wypłaconych dopłat. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury nowe zasady programu „Rodzina Na Swoim” zmieniają „reguły gry” nie tylko dla nowych kredytobiorców, ale także dla klientów którzy swoje kredyty spłacają już od kilku lat.

Onet.pl