Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

LC Corp S.A. zmienia nazwę na DEVELIA S.A.

Uchwała o zmianie statutu spółki została podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca br. Nowa nazwa wejdzie w życie po rejestracji zmiany statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Zmiana nazwy ma na celu podkreślenie nowego etapu w działalności firmy, która w ciągu ostatnich lat znalazła się w ścisłej czołówce największych firm deweloperskich w Polsce. Po zmianie struktury właścicielskiej, spółka z sukcesem realizuje przyjętą strategię rozwoju, zakładającą umacnianie pozycji w segmencie mieszkaniowym oraz nowe podejście do nieruchomości komercyjnych.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat