Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

MdM: Trudne pytania o beneficjentów

Mam działkę budowlaną, ale na razie nie zamierzam budować domu, tylko kupić mieszkanie. Czy robiąc to mogę skorzystać z dofinansowania w ramach MdM?
Według ustawy, z MdM skorzystać nie mogą osoby, które posiadają na własność dom lub mieszkanie albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Posiadacz działki, bez względu na jej przeznaczenie może zostać beneficjentem MdM.

Jestem właścicielem połowy mieszkania, czy to wyklucza mnie z programu MdM?
Program jest przeznaczony dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie/dom na własność
i określenie „na własność” jest w nim kluczowe. Z dopłat nie są zatem wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania/domu, nawet jeśli będzie
to 99 procent. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w przypadku posiadania przez małżeństwo wspólnie zakupionego po ślubie mieszkania, mamy do czynienia ze współwłasnością łączną a nie ułamkową,
w tym wypadku z dofinansowania MdM skorzystać już nie można.
Czy cudzoziemiec może skorzystać z MdM?
Ustawa o MdM nie nakłada żadnych wymagań dotyczących obywatelstwa, określa jedynie,
że mieszkanie kupowane na kredyt z dofinansowaniem ma być położone w Polsce. Warto jednak pamiętać, że ustawa to jedno, a oferta banków – drugie. Cudzoziemcy powinni więc poszukać takiej instytucji, która będzie chciała w ogóle udzielić im kredytu.
Mam mieszkanie kupione z dopłatą, wkrótce zamieszka w nim ze mną partnerka, z którą zamierzam się pobrać. Czy będę musiał oddać dofinansowanie?
Zamieszkanie partnera czy partnerki z beneficjentem MdM, podobnie jak zawarcie związku małżeńskiego (nawet z osobą posiadającą mieszkanie), nie jest przesłanką do utraty prawa do dopłat i zwrotu otrzymanego dofinansowania. Nieruchomość nadal jest własnością beneficjenta, nie jest
to wynajęcie ani użyczenie mieszkania, które skutkują utratą prawa do dopłaty.
Czy do kredytu MdM mogą dołączyć współkredytobiorcy w sytuacji gdy np. brakuje mi zdolności kredytowej?

Jeśli mimo dopłaty ze strony skarbu państwa klient nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej do uzyskania odpowiedniej kwoty kredytu, do umowy mogą przystąpić np. jego rodzice czy inni bliscy. Ustawa wymienia następujące osoby, które mogą to uczynić: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha oraz teściowie nabywcy.
Czy para pozostająca w związku nieformalnym może skorzystać z MdM?
Nie, o dopłaty w ramach Mieszkania dla Młodych ubiegać może się tylko małżeństwo lub jedna osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Nie ma możliwości, by z dopłat skorzystała razem para bez ślubu (każda z tych osób sama może, mogą też równocześnie, ale nie razem) lub jedno z małżonków.
Autor: Marcin Krasoń
Źródło: homebroker.pl