Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Przebudowa ulicy Buforowej

Ulica Buforowa we Wrocławiu jest ważną drogą dojazdową do centrum dla mieszkańców osiedla Jagodno. Przebudowa ma nieść ze sobą nie tylko szerszą jezdnię, która usprawni ruch, ale także infrastrukturę w postaci chodników i oświetlenia. Rozpoczęcie inwestycji jest planowane na wiosnę 2017 r.

Przetarg na budowę ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku, pod warunkiem uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Planowana przebudowa potrwa około dwóch lat. Optymistyczny scenariusz zakłada, że nową drogą pojedziemy już pod koniec 2018 r. Buforowa zostanie poszerzona, miejscami powstanie nowa droga równoległa do istniejącej (stara będzie stanowiła dojazd m.in. do osiedla Maestro). W planach jest także, kluczowe dla tej modernizacji, poszerzenie jezdni pod wiaduktem kolejowym, budowa ronda, chodników i oświetlenia.

Źródło: https://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/gaj-huby/a/co-z-projektem-nowej-ulicy-buforowej-kiedy-ruszy-budowa,11512522/

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat