Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wspieramy Fundację Happy Kids, która pomaga dzieciom z Ukrainy

Dołączyliśmy do grona firm wspierających Fundację Happy Kids, która sprowadza do Polski dzieci z ukraińskich domów dziecka i placówek pieczy zastępczej.

Nie pozostajemy obojętni wobec sytuacji, która w dramatyczny sposób dotknęła naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Wojna w Ukrainie wymusiła konieczność opuszczenia kraju już przez ponad 2 miliony osób, w tym także podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych. Sieroty pozbawione wsparcia i pomocy ze strony najbliższych znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć finansowo Fundację Happy Kids, która koordynuje ewakuację podopiecznych z ukraińskich domów dziecka. Przekazane środki zostaną spożytkowane na zapewnienie im schronienia, pomocy medycznej, psychologicznej i prawnej, a także na zakup żywności i produktów higienicznych.

Dzięki wysiłkom Fundacji Happy Kids udało się już sprowadzić do Polski blisko 1400 dzieci z ukraińskich domów dziecka (w tym z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami) wraz z opiekunami oraz ponad 1500 matek z dziećmi i seniorów, m.in. z Charkowa, Chersonia, Lwowa, Kijowa, Odessy, Połtawy, Wołynia oraz Żytomierza. Ewakuowani najmłodsi bezpieczną przystań i opiekę znajdują w Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji Happy Kids, rodzinach zastępczych, a także w domach dziecka na terenie całej Polski.

Wsparcia Fundacji Happy Kids udzieliła także największa na świecie inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych skupiająca zrównoważony biznes – UN Global Compact Network, która zarówno mobilizuje podmioty z sektora prywatnego do udzielania pomocy w perspektywie długofalowej, jak i reaguje w bieżących sytuacjach kryzysowych.

Kolejne 6000 dzieci z ukraińskich placówek opiekuńczych wciąż czeka na pomoc. Głęboko wierzymy, że dzięki wspólnym staraniom uda się  zapewnić bezpieczeństwo wszystkim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat