Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zbieramy książki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci wzbogaci się o 2 tysiące książek, które Arkady Wrocławskie przekażą podopiecznym placówki i ich rodzinom w ramach ogólnopolskiej akcji „Zaczytane Biblioteki”. Zbiórkę wspiera wielu mieszkańców Wrocławia.

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci to wyjątkowe miejsce. Pod opieką ma 65 pacjentów z Dolnego Śląska, wymagających stałego, 24-godzinnego wsparcia. Dodatkowo zajmuje się 182 dziećmi, których stan zdrowia nie wymaga stałej hospitalizacji. Specjalistyczna pomoc tej większej grupie udzielana jest indywidualnie, w razie potrzeby. Mali pacjenci na co dzień przebywają w swoich domach wraz ze swoimi rodzicami. Dzięki takim akcjom jak „Zaczytane Biblioteki” maluchy mogą korzystać ze zbiorów literatury, którymi od serca dzielą się z nimi wszyscy biorący udział w zbiórce.

Zaczytani w Arkadach Wrocławskich

– Zaczytane Biblioteki to przykład przedsięwzięcia, które ma ponadczasowy wymiar. Pozwala nie tylko pomagać, ale również uczy dzielenia się z innymi. Dla nas ma także dodatkową wartość. Dzięki tej inicjatywie możemy integrować się z mieszkańcami Wrocławia. Każdy może przyłączyć się do akcji, przynosząc książkę do naszego centrum. Wrocławianie bardzo angażują się w pomoc hospicjum. Wszystkim bardzo dziękujemy – mówi Magdalena Wiewiór, zastępca dyrektora departamentu marketingu w Develia S.A.

– Niezmiennie od lat organizujemy zbiórki i kiermasze książek, a dzięki uzyskanym środkom otaczamy wysokospecjalistyczną opieką nasze dzieciaki i kolorujemy im świat. Dając im nowe życie, wcielamy w życie ideę recyklingu, a domowe biblioteki uzupełniamy białymi krukami. W tak intuicyjny sposób łączymy wsparcie naszych podopiecznych z terenu Dolnego Śląska z umiłowaniem do literatury. Obie idee będziemy realizować z radością w sercu. Zachęcamy do organizowania tego rodzaju zbiórek i aktywnego wsparcia, co jest dla nas bezcenne. Zachęcamy także do przekazania 1% podatku, wpisując KRS 0000 287 982. W imieniu maluchów dziękujemy! – podkreśliła Marta Golnik, dyrektor ds. administracji we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci.

Pomaganie ma wielki sens

Zaczytane Biblioteki nie są standardowymi wypożyczalniami, ale funkcjonują zgodnie z ideą bookcrossingu. Inicjatywa ma za zadanie szerzyć czytelnictwo, ale także wspiera dzielenie się. Dzięki Zaczytanym Bibliotekom pacjenci szpitali, hospicjów, domów opieki, podopieczni domów dziecka, rodzin zastępczych, domów seniora i inni potrzebujący mają zagwarantowany dostęp do literatury.

Inicjatywa Zaczytani.org jest bardzo szczytna

Świadczą o tym liczby, którymi może pochwalić się Fundacja Zaczytani.org:

  • 1,8 mln zebranych książek
  • 1115 otwartych Zaczytanych Bibliotek
  • 465 przeszkolonych bajkoedukatorów
  • 50 godzin bajkoterapii tygodniowo
  • 77 Zaczytanych Miast
  • 54 Zaczytane Ławki

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat