Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną od Emitenta.

Raport bieżący 35/2007