Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

To koniec „Rodziny na swoim”, wnioski o kredyt tylko do końca 2012 r.

Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy, przewidującą wygaszenie programu „Rodzina na swoim” z końcem 2012 r. Senatorowie odrzucili poprawkę komisji rodziny, która przewidywała, że wnioski o preferencyjny kredyt będzie można składać do końca czerwca 2013 r.

Najważniejsza poprawka, zgłoszona w czasie prac w Senacie nad ustawą o finansowym wsparciu w nabywaniu własnego mieszkania – zgłoszona przez komisję rodziny i polityki społecznej – przewidywała, że program „Rodzina na swoim” wygasłby z końcem czerwca 2013 r., a nie z końcem 2012 r., jak zaproponował rząd. W głosowaniu została jednak odrzucona.

Przyjęta za to została poprawka, zobowiązująca rząd do przedstawienia po wygaśnięciu programu „Rodzina na swoim” informacji o jego realizacji. Rząd ma też wskazać zamierzenia dotyczące wprowadzenia nowego systemu wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Poparcie zyskała również poprawka senatora Jana Rulewskiego z PO, która pozwala ubiegać się o preferencyjny kredyt małżeństwom, nawet jeżeli jeden z małżonków skończył 35 lat.

Rozpoczynając głosowania Senat nie zgodził się na wniosek, aby ustawę odrzucić w całości, zgłoszony przez Piotra Kaletę z PiS, który argumentował, że ustawa jest „antyrodzinna”. Odrzucona została też jego poprawka znosząca maksymalny wiek 35 lat, którego przekroczenie wyklucza z udziału w programie „Rodzina na swoim”.

Obniżona miałaby zostać cena mieszkania, na kupno którego można dostać dopłatę

Uchwalona na początku czerwca przez Sejm nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przewiduje stopniowe wygaszanie programu „Rodzina na swoim”. Obniżona miałaby zostać także cena mieszkania, na kupno którego można dostać dopłatę.

Zgodnie z nowelą, zmniejszona zostanie z 1,4 do 1,0 wartość mnożnika określającego limit ceny mieszkania, do której można dostać dopłatę na rynku pierwotnym oraz z 1,4 do 0,8 wartość mnożnika dotyczącego mieszkań na rynku wtórnym. Mnożniki te odnoszą się do maksymalnej wartości metra kwadratowego lokalu, na który zaciągany jest preferencyjny kredyt. Wartość średniej ceny metra lokalu w danym regionie określa raz na pół roku wojewoda. Im wyższy mnożnik, tym droższe może być mieszkanie objęte programem.

Zmiana zakłada, że z preferencyjnych kredytów mogłyby korzystać także osoby samotne – single w wieku do 35 lat. W ich przypadku przepisy ustawy dotyczyć będą mieszkań o powierzchni do 50 mkw. Ustawa określa też maksymalny wiek docelowy kredytobiorcy (tj. każdego z małżonków, osoby samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko) na poziomie 35 lat.

Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas prac nad ustawą, dotychczas udzielono ok. 112 tys. kredytów z dopłatami, z czego 43 tys. w 2010 r. Obecnie koszty budżetu związane z realizacją programu do 2020 r. sięgają ok. 3 mld zł.

Program „Rodzina na swoim” zaczął funkcjonować na mocy ustawy z września 2006 r.

Program „Rodzina na swoim” zaczął funkcjonować na mocy ustawy z września 2006 r. Skorzystać z niego mogą małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci. Po zaciągnięciu odpowiedniego kredytu w jednym z banków, które podpisały stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przez pierwsze 8 lat państwo dopłaca połowę wartości odsetek. W ramach programu można skredytować mieszkanie, którego maksymalna powierzchnia nie przekracza 75 mkw., czy dom o powierzchni nieprzekraczającej 140 m kw.

Zgłoszonymi przez Senat poprawkami zajmie się teraz Sejm. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dziennik Gazeta Prawna

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat