Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zakończenie subskrypcji oraz sprzedaży oraz przydział Akcji Serii J i Akcji Sprzedawanych LC Corp S.A.

Zakończenie subskrypcji oraz sprzedaży oraz przydział Akcji Serii J i Akcji Sprzedawanych LC Corp S.A.

Zarząd LC Corp S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2007 roku dokonano przydziału 163.000.000 akcji objętych Publiczną Ofertą, w tym:

  • 57.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach Oferty Subskrypcji,
  • 106.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i F w ramach Oferty Sprzedaży.

Data otwarcia Oferty: 12 czerwca 2007 roku, data zamknięcia Oferty: 22 czerwca 2007 roku.
Data przydziału akcji: 22 czerwca 2007 roku.
Liczba akcji objętych Ofertą: 163.000.000, w tym: 57.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J (w ramach Oferty Subskrypcji), 106.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i F (w ramach Oferty Sprzedaży), w podziale na:
(a) 130.400.000 Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej,
(b) 32.600.000 Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej.

Stopy redukcji:
(c) 0% – w Transzy Instytucjonalnej,
(d) 98.122% – w Transzy Detalicznej.

Liczba akcji, na które złożono zapisy: 163.000.000, w tym:
(a) w Transzy Instytucjonalnej – 130.400.000 Akcji Oferowanych,
(b) w Transzy Detalicznej – 1.735.856.887 Akcji Oferowanych.

Liczba przydzielonych akcji: 163.000.000, w tym:
(c) w Transzy Instytucjonalnej – 130.400.000 Akcji Oferowanych,
(d) w Transzy Detalicznej – 32.600.000 Akcji Oferowanych.

Cena Emisyjna i cena Sprzedaży: 6,50 złotych za jedną akcję.
Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane: 4.292, w tym:
(e) 61 – w Transzy Instytucjonalnej,
(f) 4.231 – w Transzy Detalicznej.

Liczba osób, którym przydzielono Akcji Oferowane: 4.245, w tym:
(g) 61 – w Transzy Instytucjonalnej,
(h) 4.184 – w Transzy Detalicznej.

Subemitenci: Bank Austria Creditanstalt AG. Liczba objętych papierów wartościowych w wyniku wykonania umowy gwarancyjnej: 0. Faktyczna cena jednostki papieru wartościowego – nie dotyczy.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji oraz sprzedaży: 1.059.500.000 złotych.

Łączne koszty Oferty wynoszą: w związku z faktem, iż rozliczanie kosztów Oferty nie zostały przez Spółkę zakończone, Spółka poinformuje o poniesionych kosztach niezwłocznie po ich podliczeniu, ale nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia dzisiejszego.

Średni koszty przeprowadzenia Publicznej Oferty wyniósł: informacja zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją wskazaną w punkcie 12.
Podstawa prawna: § 33 pkt. 1.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat