Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zrobiliśmy pierwszy krok do zagospodarowania gruntu w Malinie

Podpisaliśmy list intencyjny o współpracy joint venture z Hillwood Polska, dotyczący realizacji wspólnej inwestycji na nieruchomości położonej w Malinie koło Wrocławia. Powierzchnia nowego centrum logistycznego wyniesie minimum 400 tys. GLA. Szacunkowa wartość całego projektu przekroczy 1,5 mld zł.

List intencyjny określa zasady współpracy Develii i Hillwood Polska przy realizacji parku logistycznego. Właścicielem nieruchomości, na której powstanie centrum logistyczne, jest nasza spółka zależna. Projekt będzie realizowany w co najmniej czterech etapach. Szczegółowe parametry zostaną ustalone w biznes planie, który będzie przyjęty w trakcie negocjacji docelowej umowy joint venture.

– Nawiązanie współpracy z Hillwood Polska w celu wykonania parku logistycznego na naszym gruncie w Malinie to realizacja kolejnego elementu strategii Develii. Dążymy do maksymalizacji wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które spółka kupiła w 2007 r., a list intencyjny jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Poza przychodem ze sprzedaży gruntu Develia będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu, który powinien się zakończyć do 2029 r. – podkreślił Andrzej Oślizło, prezes Develii.

– Realizacja projektu w Malinie jest krokiem w kierunku powiększenia naszej oferty w okolicach Wrocławia. Nasze sukcesy w prowadzeniu projektów w formule joint venture pozwolą na zoptymalizowanie wyników obu partnerów – dodał Hubert Michalak, Prezes Hillwood Polska.

Hillwood to globalna firma z branży nieruchomości komercyjnych z 30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce obecna jest od 2014 r. i specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości przestrzeni logistycznych i przemysłowych.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat