Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Działając w imieniu DEVELIA S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, KRS: 0000253077, NIP: 8992562750, REGON: 020246398, kapitał zakładowy: 447 558 311 zł, informujemy, iż z dniem 1.10.2023 r. wskutek zawartej umowy sprzedaży składników przedsiębiorstwa Nexity Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 98, 00-807 Warszawa, KRS 0000281618, NIP: 5252397063, REGON: 140951936 przestała pełnić funkcję administratora lub współadministratora Państwa danych osobowych. W związku z powyższym począwszy od 1.10.2023 r. r.  DEVELIA S. A. będzie sprawowała funkcję Administratora Państwa Danych Osobowych zamiast Nexity Polska sp. z o.o. 

Poniżej wskazujemy dane kontaktowe nowego Administratora Danych Osobowych:

Develia S.A.
ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław
adres strony internetowej: 
https://develia.pl,
adres e-mail: 
biuro@develia.pl
numer telefonu:(+48) 71 79 88 010.

W dalszym ciągu zapewniamy bezpieczeństwo Państwa  danych osobowych, które są przetwarzane zgodnie z RODO. Jeżeli jesteście Państwo w trakcie procesu zakupowego, podstawą przetwarzania danych będzie realizacja zawartej umowy.

W dalszym ciągu mają Państwo prawo do :

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do PUODO.

 

Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w poniższych klauzulach informacyjnych:

Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku umów rezerwacyjnych i deweloperskich dane drugiego współadministratora występującego w roli dewelopera (jest nim wskazana wcześniej spółka z listy spółek Nexity) nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informujemy, że dla danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą korespondencją administratorem danych osobowych jest DEVELIA S.A. ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000253077 www.develia.pl

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat