Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Marina w pobliżu Grzegórzek w Krakowie

W okolicy mostu Kotlarskiego na krakowskim Zabłociu ma powstać nowoczesna marina. Miałaby pełnić nie tylko funkcję przystani, ale także miejsca rekreacji i wypoczynku. To kolejny atut dla położonej nieopodal inwestycji osiedle Grzegórzecka 77.

Projekt obejmuje między innymi stworzenie wysuniętego w kierunku rzeki falochronu służącego do ochrony zacumowanych jednostek podczas ewentualnych powodzi. Marina ma także skupiać najważniejsze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na Wiśle – powstałby tu komisariat policji wodnej, posterunek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, stacja meteo, Urząd Żeglugi Śródlądowej itp. Jako uzupełnienie przewidziano część rekreacyjno-usługową – hotele, restauracje, sklepy z częściami do łodzi, warsztaty. Zaniedbane w tej chwili nadbrzeże zyskałoby nowe, atrakcyjne oblicze.

Koszt realizacji inwestycji szacuje się na 50 mln złotych. Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS) część pieniędzy na ten cel chce pozyskać z unijnej dotacji, jednak do końca maja musi przygotować program funkcjonalno-użytkowy. Prace nad dokumentem trwają. Decyzja o tym, czy magistrat dostanie dofinansowanie ma zapaść w październiku.

Źródło: http://krakow.onet.pl/marina-nad-wisla-magistrat-chce-pozyskac-pieniadze-na-inwestycje/rgkgl93

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat