Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Na Wojszycach powstaną szkoła i park

Intensywna rozbudowa południowej części Wrocławia pociąga za sobą konieczność rozwoju infrastruktury. W obrębie Wojszyc w najbliższych latach ma powstać zespół szkolno-przedszkolny oraz nowy, rozciągający się na kilku hektarach park. Miasto Wrocław właśnie podało kolejne szczegóły realizacji inwestycji.

Zespół szkolno-przedszkolny ma powstać przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu. Na początku maja podpisano umowę nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 1/69, AM-8, obręb Wojszyce, o powierzchni 3,63 ha. Oznacza to, że już wkrótce miasto będzie mogło przystąpić do realizacji inwestycji. Zgodnie z założeniami placówka ma pomieścić 800 do 1000 uczniów oraz 200 dzieci w wieku przedszkolnym.

Kolejny projekt, który znacząco podniesie atrakcyjność tej części miasta to tzw. zielony klin między Wojszycami a Jagodnem. Część terenów zielonych ma być wyłączona z zabudowy mieszkaniowej i przeznaczona pod wielohektarowy park. Aktualnie opracowywana jest szczegółowa koncepcja inwestycji.

Zarówno nowa szkoła, jak i park powstaną w bliskim sąsiedztwie osiedla Małe Wojszyce realizowanego przez LC Corp przy ul. Granitowej we Wrocławiu. To nowa, jak widać prężnie rozwijająca się część Wojszyc. Więcej informacji o inwestycji Małe Wojszyce można uzyskać w biurze sprzedaży.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat