Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Ile kosztuje notariusz przy zakupie mieszkania?

Kupno nieruchomości wiąże się z wieloma formalnościami i sporymi wydatkami. Na koszt zakupu mieszkania składa się nie tylko cena za samo lokum, ale także opłaty notarialne, podatek PCC lub VAT czy opłaty sądowe. W niniejszym artykule skupimy się jednak na taksie notarialnej, jako jednej ze składowych opłaty u notariusza przy zakupie lokalu (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży). Sprawdź, ile w 2024 roku będziesz musiał zapłacić za nabycie nieruchomości.

Koszty notarialne – ile wynosi maksymalna wysokość taksy?

Podstawowym kosztem, który będziesz musiał ponieść, jest ten za sporządzenie umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, czyli taksa notarialna. Wysokości opłat zostały uregulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie m.in. maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473). W poniższej tabeli znajdziesz wyliczenia uwzględniające aktualne wartości maksymalne, przy czym notariusz może zaproponować niższą stawkę. Do taksy notarialnej zawsze doliczany jest podatek VAT.

Rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne:

Cena
nieruchomości
Najwyższa wysokość taksy przy zakupie mieszkania Dodatkowy procent od nadwyżki powiększający taksę Taksa maksymalna przy umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Do 3000 zł 100 zł 0% 50% taksy maksymalnej + VAT
Od 3000 zł
do 10 000 zł
100 zł 3% od nadwyżki
powyżej 3000 zł
50% taksy maksymalnej + VAT
Od 10 000
do 30 000 zł
310 zł 2% od nadwyżki
powyżej 10.000 zł
50% taksy maksymalnej + VAT
Od 30 000 zł
do 60 000 zł
710 zł 1% od nadwyżki
powyżej
30 000 zł
50% taksy maksymalnej + VAT
Od 60 000 zł
do 1 000 000 zł
1010 zł 0,4% od nadwyżki
powyżej
60 000 zł
50% taksy maksymalnej + VAT
Od 1 000 000 zł
do 2 000 000 zł
4770 zł 0,2% od nadwyżki
powyżej 1 000 000 zł
50% taksy maksymalnej + VAT
Powyżej
2 000 000 zł
6770 zł 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej 10 000 zł lub 7500 zł, jeżeli czynności dokonywane są między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej. 50% taksy maksymalnej + VAT

 

Opłaty notarialne – jak wyliczyć?

Wiesz już, jak prezentuje się wysokość taksy notarialnej przy zakupie mieszkania. Jak zatem ustalić, ile kosztuje notariusz? Sprawdźmy to na przykładzie.

Załóżmy, że kupujesz mieszkanie za 600 000 zł. Aby obliczyć wysokość taksy notarialnej, musisz wyznaczyć dodatkowy procent od nadwyżki powyżej 60 000 zł. W tym przypadku nadwyżka będzie wynosić 540 000 zł (600 000 zł – 60 000 zł) . Zgodnie ze wskazaniami pomnóż tę wartość przez 0,4%. Uzyskasz 2 160 zł, a po dodaniu zgodnie z tabelą stałej kwoty w wysokości 1 010 zł łączna wartość wyniesie 3 170 zł. Teraz wyznacz 50% taksy maksymalnej, czyli 1 585 zł. Doliczając do tego wartość podatku VAT w wysokości 23%, uzyskasz 1 949,55 zł.

Oprócz samej taksy notarialnej, przy wizycie u notariusza dodatkowo zapłacisz za:

  • wpis w księdze wieczystej – maksymalna stawka to 200 zł netto;
  • wypisy aktu notarialnego dla stron i urzędów – nie więcej niż 6 zł za każdą rozpoczętą stronę;
  • założenie księgi wieczystej nieruchomości – 100 zł netto;
  • wpis własności do księgi wieczystej – 200 zł
  • wykreślenie roszczenia z umowy deweloperskiej (jeśli podpisywałeś uprzednio umowę deweloperską) – 75 zł
  • wpis hipoteki zwykłej do księgi wieczystej nieruchomości – 200 zł netto, jeśli korzystasz z usług notariusza w tym zakresie. Przy wpisie hipoteki dodatkowo zapłacisz 200zł opłaty sądowej.
  • Umieszczenie w CREWAN elektronicznego wypisu aktu notarialnego dla Szefa Krajowej Administracji Sądowej – 5 zł

Maksymalne koszty notarialne kupna mieszkania są stałe i ogólnodostępne. Należy jednak liczyć się z tym, że wraz ze wzrostem inflacji mogą wzrosnąć.